På generalforsamlingen blev det besluttet, at der udover betaling for delegerede, også gives tilskud til personer, som tager med på Landsmøde 2018 som almindelige landsmødedeltagere.

Der gives tilskud til hvad der svarer til 5 personers deltagelse inkl. overnatning i dobbeltværelse. Er der mere end 5 personer der vil med, deles tilskuddet blandt disse.

Tilmelding til landsmødet er først til oktober, men vil du som landsmødedeltager have del i tilskuddet fra KFUM og KFUK i Kolding, skal du henvende dig til Karin Lomholt senest 1. juli

Læs mere om landsmødet på landsmoede.kfum-kfuk.dk