Lone Vesterdal, sognepræst ved Bramdrup Kirke, fortæller om sin seneste bog "Robust - om tro og magtesløshed". Robusthed er et af tidens nøgleord. Over for det står magtesløshed. Kirken har noget at sige om begge dele.