Endelig dagsorden:

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden der leder valg af dirigent og sekretær

 2. Beretninger
  - Formandens beretning
  - Senior

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse eller anden beslutning.

 4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.

 5. Indkomne forslag
  Forslag: KFUM og KFUK i Kolding skal arbejde på at blive vært for et nyt volontørprojekt

 6. Budget for 2019 samt fastsættelse af kontingent for 2020

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  På valg er: Helene Hørup (modtager ikke genvalg), Ea Særkjær Due (modtager ikke genvalg), Jytte Due Underbjerg (modtager ikke genvalg) og Marianne Kromann (modtager genvalg)

 8. Valg af revisorer

 9. Eventuelt


Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen :-)


Med venlig hilsen

Karin Lomholt
(formand)
lomholt@profibermail.dk