I foredraget fortæller Peter Madsen først om højtids-projektet og de tre bøgers vidt forskellige udformning. Derefter sætter han fokus på Vingeslag og fortolkningen af pinseunderet. Han kommer ind på sine overvejelser omkring teksterne og viser eksempler på arbejdsmetoder og virkemidler. Alt sammen med et væld af billeder fra processen