Vi synger en rækkesange og salmer fra Puls og salmebogstillægget "100 salmer" og undersøger hvad, der tekstligt og musikalsk definerer de nye bud på kirkerepertoiret. Er der tale om en ny stil? Og hvilke temaer optager de nye salmedigtere?