Ivar Brændgaard, der ud over at være præst også er tidligere TV-direktør og højskoleforstander, har
i mange år været optaget af problematikkerne omkring Israel / Palæstina og har rejst meget i
området. Dette giver ham en bred baggrund for at forholde sig til ovenstående spørgsmål.

Pga. corona må vi max. være 66 pers. i sal og café på KFUM og KFUK, så når vi det, må vi desværre lukke døren