Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til formanden senest den 5. maj 2021.

Endelig dagsorden vil være tilgængelig her på websiden fra 11. maj 2021.

Den foreløbige dagsorden:

 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden der leder valg af dirigent og referent
 2. Beretninger
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse eller anden beslutning.
 4. Budget for 2021 samt fastsættelse af kontingent for 2022 
 5. Indkomne forslag.
  a. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. På valg er: Marianne Kromann
  Frederik Kongsgaard Lassen
  Simon Clausen
  Hanne Hørup
 9. Valg af revisorer
 10. EventueltMed venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Karin Lomholt
(formand)
karin.lomholt@kfum-kfuk.dk