2000px-Achtung.svg.png

Nu kommer...: Børneevents og fællesspisning

  Vil du være med til at sætte dit præg på kommende børne-events og på fællesspisning i foreningen?

  Som annonceret starter Melissa som Voluntør til august.

  Det er vores håb at vi i samarbejde med Melissa kan opstarte nogle events for børn samt få etableret fællesspisning i foreningen.

  Vil du være med?
  Melissa kan ikke gøre det hele selv, så vi søger folk, der sammen med hende vil få tænkt tankerne og får sat gang i de 2 projekter.

  Vil du være med, kan du kontakte Henrik Videbæk eller Helene Hørup. Se kontaktoplysninger her