dalbygade 31.png

Renovering af lokaler i juni og juli

  Henover sommeren 2018 vil KFUM og KFUKs lokaler på Dalbygade 31 blive renoveret

  Her er et lille overblik over hvad der skal ske:

  Salen
  • Skydedør mellem salen og cafeen 
  • Ny belysning med dæmper i salen (både pendler og uplight)
  • AV og teleslynge tilpasses
  • Nye mørklægningsgardiner i de skrå vinduer
  • Gardiner i øvrige vinduer i salen
  • Ny gulvbelægning 
  • Salen males
  • Nye vinduer i de skrå loftvinduer

  Caféen
  • Ny gulvbelægning 
  • Glaspartiet indtil stuen lukkes
  • AV og teleslynge tilpasses
  • Cafeen males

  Gang og aktivitetsrum
  • Rummene males

  Garderobe
  • Belysning fornys
  • Tænd og sluk ændres til PIR føler
  • Garderoben males

  Toiletter i stueplan
  • Nye klinker 
  • Der etableres radiatorer
  • Sanitet udskiftes delvist
  • Belysning fornys
  • Tænd og sluk ændres til PIR føler
  • Dørene males

  Depotrum på 1. sal:
  • Skråvinduerne erstattes med en isoleret tagkonstruktion (tagpap udvendig og gips indvendig)

   

  Arbejds-aften

  For at håndværkerne kan komme til, skal vi have fjernet forskellige møbler og pakket inventar ned.

  Vi afholder derfor en arbejdsaften onsdag den 30. maj kl. 19 - og håber på stort fremmøde