Lokalebooking

  Generelt:

  Kalenderen benyttes til booking af foreningens brug af lokaler i huset Dalbygade 31.

  Bookingsystemet benyttes til at opgøre foreningens timeregnskab i lokaleforbrug til kommunen. Det er VIGTIGT, at al foreningens brug af lokalerne skrives i kalenderen, idet det er vores eneste dokumentation på forbruget.

   

  Adgang:

  Alle medlemmer, der har behov for det, kan få adgang til kalenderen. Login kan rekvireres hos formanden 

  Formanden er administrator og har adgang til at ændre/rette andres bookning, - i dialog med den, som har booket.

   

  Bookning til foreningsbrug:

  Klubber m.m. skal selv booke deres brug af lokalerne.

   

  Bookning til privat brug:

  Der ansøges om lån hos bestyrelsen ved at sende en mail til formanden 

  I mailen skal der fremgå: dato, tidsrum, hvilke lokaler man ønsker at låne, evt. ansøgning om alkoholbevilling, navn og telefonnummer.

  Bestyrelsen melder tilbage og sørger for evt. bookning.

  Disse bookinger indgår ikke i lokaleopgørelsen til kommunen.

   

  Vedtaget den 6/11-2012